Bine ai venit la Premium Credit Consulting.

Achizitii terenuri agricole

Creditul poate funcționa ca un plafon de credite de investiții ce oferă posibilitatea achiziționării în timp a mai multor loturi de teren.
Perioada de finanțare a creditului este de până la 180 de luni, în funcție de posibilitățile de rambursare ale solicitantului.

Dobanzi avantajoase si perioada extinsa de creditare

Modalitati de rambursare flexibile, in functie de fluxul incasarilor curente si prognozate de catre client

Perioada de gratie de pana la 12 luni, in functie de perioada de creditare Solutionare rapida a Cererii de Credit

Vizualizarea situatiei financiare se poate realiza utilizand serviciile de Internet Banking.

Banca ofera consultanta gratuita in ceea ce priveste pregatirea documentatiei de accesare a creditului.

Clienti eligibili - producatori agricoli sub diverse forme de organizare, respectiv:
- persoane fizice autorizate;
- asociatii agricole familiale, asociatii de producatori agricoli, grupuri de producatori, constituite conform legislatiei in vigoare, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale;
- societati agricole private, respectiv asociatii agricole cu personalitate juridica, constituite conform legislatiei in vigoare;
- societati comerciale si cooperative agricole constituite conform legislatiei in vigoare etc.

Destinatia creditului: achizitia de teren pentru productie agricola si reabilitarea acestuia in vederea exploatarii agricole.

Perioada de creditare:
- minimum 6 luni, maximum 240 luni pentru creditele care NU sunt garantate cu garantie FNGCIMM
- minimum 6 luni, maximum 120 luni pentru creditele care sunt garantate cu garantie FNGCIMM

Perioada de gratie:
- maximum 3 luni pentru creditele pe termen scurt;
- maximum 6 luni pentru creditele pe termen mediu;
- maximum 12 luni pentru creditele pe termen lung.

Valoarea creditului: maximum 85% din valoarea totala a investitiei

Contributie proprie: minimum 15% din valoarea totala a investitiei

Perioada de tragere: maximum 24 luni

Valuta: Lei

Garantii:
- ipoteca imobiliara de rang I asupra terenului achizitionat. In completare: orice garantie sau mix de garantii dintre cele acceptate de Banca. Pentru facilitatile de credit garantate cu garantie FNGCIMM, garantia de la Fond va acoperi maxim 80% din valoarea creditului, in baza Conventiei Cadru Plafon de garantare nr. RU 596 incheiata de Banca cu FNGCIMM.

Rambursarea creditului: lunar. Scadentele pot fi stabilite si trimestrial sau semestrial, in rate egale sau inegale, dupa caz, avand in vedere fluxul incasarilor curente si prognozate de catre solicitantul creditului.

Primul Act Constitutiv impreuna cu Incheierea judecatorului delegat si Mentiunea la Registrul
comertului aferenta;
- Act Constitutiv actualizat/ultimul Act Constitutiv impreuna cu Incheierea judecatorului delegat si
Mentiunea la Registru comertului aferenta;
- Certificat de Inregistrare la Registrul comertului / Registrul societatilor agricole;
- Certificat Constatator complet, la zi, de la Registrul comertului aflat in perioada de valabilitate;
- Hotararea Adunarii Generale de contractare a facilitatii si constituire a activelor in garantie.
Certificat de atestare fiscala.
Cererea de credit semnata de persoanele autorizate sa reprezinte persoana juridica solicitanta.
Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie prin care reprezentantii
au fost imputerniciti sa contracteze creditul bancar in numele societatii.
Acordul pentru accesarea Centralei Riscului de Credit; in cazul unei societati care face parte dintr-un
grup de firme, se va prezenta acordul pentru consultarea Centralei Riscului de Credit pentru toate
firmele din grup.
Situatiile financiar-contabile, in conformitate cu prevederile reglementarilor interne.
Ultima declaratie privind impozitul pe profit.
Situatia prognozata a fluxului de lichiditati pentru intreaga perioada de creditare
.
Autorizatiile, avizele si acordurile necesare desfasurarii activitatii clientului si realizarii proiectului.
Acte doveditoare privind dreptul de proprietate asupra garantiilor propuse si valoarea acestora;
incheierea de intabulare si extras CF pentru informare aferente garantiilor.
Declaratie pe propria raspundere daca face sau nu face parte dintr-un grup de firme.
Lista litigiilor in care clientul are calitate de debitor cu mentionarea cuantumului debitelor.
Orice alte documente necesare solicitate de Banca, in conformitate cu legislatia in vigoare.
Documentele necesare obtinerii garantiei de la FNGCIMM.