Bine ai venit la Premium Credit Consulting.

GDPR

Datele personale sunt acele informații prin care un client poate fi identificat în mod direct sau indirect. Premium Credit Consulting S.R.L. obține aceste date astfel:

  • Direct de la client

Premium Credit Consulting S.R.L. .colectează date personale direct de la client, în momentul completarii unui formular de contact online sau în momentul unei convorbiri telefonice cu un consultant:

  • Nume, prenume, cod numeric personal
  • Adresa poștală și de e-mail
  • Număr de telefon
  • Detalii privind anumite date ale candidatului

în plus, pentru a fi în măsură să ofere cele mai bune produse și servicii, Premium Credit Consulting S.R.L. poate solicita uneori informații privind experiența clientului pe parcursul utilizării produselor Premium Credit Consulting S.R.L.

Aceste informații pot fi comentarii sau sugestii, dar și recomandări pentru îmbunătățire.

în anumite situații, Premium Credit Consulting S.R.L. poate colecta datele clienților și prin mijloace automate. De exemplu, date personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor, beacon-urilor web sau telefonice, atunci când clientul interacționează cu reclamele și aplicațiile mobile Premium Credit Consulting S.R.L. sau când vizitează site-urile web și alte sisteme informatice Premium Credit Consulting S.R.L.. Datele astfel colectate pot include: adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, numărul de identificare al dispozitivului mobil folosit, locația geografică, adrese URL de redirecționare, informațiile despre acțiunile întreprinse sau despre interacțiunea cu Premium Credit Consulting S.R.L.

Premium Credit Consulting S.R.L. va prelucra datele personale ale clientului doar pentru a asigura o cât mai bună relație cu acesta pe parcursul derulării contractului. Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea la bază consimțământul clientului, poate fi în legătură cu contractul sau impusă de o obligație legală.

Interesul legitim al  Premium Credit Consulting S.R.L. poate sta la baza unei prelucrări de date personale, Clientul putând să se opună. Alături de interesul legitim, la baza prelucrării poate sta acordul clientului, necesitatea derulării contractului sau o obligație legală în sarcina Premium Credit Consulting S.R.L.

Atunci când Premium Credit Consulting S.R.L. îi solicită clientului acordul pentru prelucrare, acesta are alegerea libera de a-și dau sau nu consimțământul.

Deoarece este necesar pentru oferirea de servicii, Premium Credit Consulting S.R.L.  va prelucra datele personale cu scopul de a onora serviciile stabilite de comun acord.

Clientul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar Premium Credit Consulting S.R.L. asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiecție, de ștergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamații).

Premium Credit Consulting S.R.L. a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura clientul că drepturile sale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.

Clientul are dreptul:

  • să acceseze datele sale personale, să le modifice, restricționeze, să își retragă acordul sau să se opună prelucrării acestora sau să solicite ștergerea acestora (dreptul de a fi uitat)
  • să acceseze datele sale personale sau să solicite Premium Credit Consulting S.R.L. transmiterea lor către o altă societate (dreptul de portabilitate)
  • să depună o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă – în România aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP)
  • să solicite Premium Credit Consulting S.R.L. să corecteze orice inexactități din datele sale personale. În cazul unui cont online, acest lucru se poate face, de obicei, din secțiunea de editare a datelor contului. în orice situație, Clientul poate trimite o solicitare de rectificare a datelor sale.

Premium Credit Consulting S.R.L. informează clientul că se poate opune oricând la o prelucrare executată pe baza interesului legitim. Orice opoziție va fi analizată și soluționată conform legii.

Premium Credit Consulting S.R.L. va transfera datele personale ale clienților numai către banca, in vederea obtinerii unei oferte de creditare.

Premium Credit Consulting S.R.L. aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale clientului și păstrează datele personale doar atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

Securitatea datelor

Pentru a garanta siguranța datelor personale, Premium Credit Consulting S.R.L. a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriei.

Păstrarea datelor

Premium Credit Consulting S.R.L. va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la cereri/solicitări și de a respecta cerințele legale aplicabile. Așadar, Premium Credit Consulting S.R.L. poate păstra datele personale pentru o perioadă de timp rezonabilă după ultima interacțiune a clientului cu Premium Credit Consulting S.R.L., în conformitate cu legislația aplicabilă.

Atunci când datele personale ale clientului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, Premium Credit Consulting S.R.L. le va distruge sau șterge într-un mod sigur.

Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, clientul se poate adresa responsabilului Premium Credit Consulting S.R.L. pentru protecția datelor prin utilizarea adresei dedicate: dpo@creditpremium.ro